Atlas

 • Normoverschrijdingen

  Waar en wanneer overschrijden de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater een bepaalde norm?

 • Trends

  Wat zijn de veranderingen in de loop der tijd?

 • Metingen

  Waar, wanneer en hoe vaak zijn er metingen verricht aan bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater?

 • Koppeling met landgebruik

  Dit is de koppeling van bestrijdingsmiddelenmetingen met landgebruik.

 • Factsheets

  Informatie per gekozen stof van fysisch-chemische waarden, normen etc.

 • Downloads per waterbeheerder

  Download tabel met alle variabelen voor kaart met normoverschrijdingen per stof per periode per waterbeheerder


 • Ga terug naar Start

Proclaimer
Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: “Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”. Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum”. Deze website komt tot stand met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat WVL. Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. De onderliggende gegevens zijn tot stand gekomen door de grote inspanningen die onze Nederlandse waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, en RIVM en Ctgb, elk jaar weer leveren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.