Koppeling Landgebruik  - Bestrijdingsmiddelen versie 3.1 (najaar 2019)

De koppeling tussen landgebruik en bestrijdingsmiddelen die sinds eind 2018 op de Bestrijdingsmiddelenatlas beschikbaar is, is de eerste versie van de nieuwe koppeling gebruik makend van nieuwe landgebruiksinformatie (BRP en CBS bodemgebruik).

In toekomstige updates zal de koppeling worden verbeterd en aangevuld voor gewassen die zowel bedekt als onbedekt (vollegronds) geteeld kunnen worden. Deze informatie inclusief de gedetaileerde informatie over opgebruikstermijn, afkomstig van de toelatingendatabank van CTGB  (website / API), zullen worden gebruikt om de koppelingsmethode verder te optimaliseren.

Proclaimer
Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: “Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”. Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum”. Deze website komt tot stand met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat WVL. Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. De onderliggende gegevens zijn tot stand gekomen door de grote inspanningen die onze Nederlandse waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, en RIVM en Ctgb, elk jaar weer leveren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.