• Aantal meetpunten

    Geeft voor de gekozen stof een histogram met de verandering (over de jaren) van het aantal meetpunten waar een meting verricht is aan de stof

  • Aantal metingen

    Geeft voor de gekozen stof een histogram met de verandering (over de jaren) van het aantal metingen dat verricht is aan de stof

  • Gemiddelde concentraties

    Geeft voor de gekozen stof een grafiek met de verandering (over de jaren) van de gemiddelde concentratie van alle metingen en van metingen gelijk of kleiner dan de rapportagegrenzen


  • Ga terug naar Trends