• Algemene kwaliteit

  Geeft voor gekozen type monitoringslocatie een grafiek met de verandering (over de jaren) in de gemiddelde som normoverschrijdingen (SNO) van bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte water

 • Percentage normoverschrijdende metingen

  Geeft voor gekozen norm en type monitoringslocatie een grafiek van de verandering (over de jaren) in het gemiddelde percentage normoverschrijdende metingen en de verandering in het percentage meetpunten waarop geen normoverschrijdende meting is vastgesteld

 • Percentage normoverschrijdende stoffen

  Geeft voor gekozen norm en type monitoringslocatie een grafiek met de verandering (over de jaren) in het gemiddelde percentage normoverschrijdende stoffen en de verandering in percentage meetpunten waarop geen normoverschrijdende stoffen zijn vastgesteld

 • Aantal gemeten stoffen

  Geeft voor gekozen type monitoringslocatie een histogram van de verandering (over de jaren) van het aantal gemeten stoffen

 • Aantal meetpunten

  Geeft voor gekozen type monitoringslocatie een histogram met de verandering (over de jaren) van het aantal meetpunten


 • Ga terug naar Trends