Contact

Voor inhoudelijke opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden:

Voor opmerkingen van technische aard of andere vragen over deze site kunt u contact opnemen met Royal HaskoningDHV:

Voor alleen de brondata – van de bronhouders:

Deze uitgave is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met Rijkswaterstaat WVL,  UvW, RIVM en Ctgb.