Selectiecriteria

Aantal locaties:
Download gegevens (CSV)
Toelichting bij dit product

Gebruik van de interactieve kaart

Klik een meetpunt aan op de kaart om informatie op te vragen. Wanneer meerdere punten zijn aangeklikt is het mogelijk om door de resultaten te bladeren.

Houd de SHIFT toets ingedrukt en sleep een rechthoek op de kaart om in te zoomen

Klik de meetlat icoon aan om te beginnen/stoppen met meten.

Je kunt bij de basiskaart een andere achtergrond kiezen die zichtbaar wordt bij het inzoomen.

De lagen "oppervlaktewaterlichamen" en "alle meetpunten" worden pas zichtbaar bij verder inzoomen.

Actieve kaartlagen

Proclaimer
Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: “Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”. Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum”. Deze website komt tot stand met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat WVL. Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. De onderliggende gegevens zijn tot stand gekomen door de grote inspanningen die onze Nederlandse waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, en RIVM en Ctgb, elk jaar weer leveren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.