Lijst prioritering probleemstoffen

Lijst prioritering probleemstoffen

In het project Beslisboom Water – Werkgroep Monitoring is een procedure uitgewerkt waarbij monitoringsresultaten van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater worden teruggekoppeld naar de toelatingsprocedure.

Deze procedure bestaat uit drie stappen:

1)      Identificatie en ordening van probleemstoffen,

2)      Analyse van mogelijke oorzaken, 

3)      Terugkoppeling van resultaten.

 

Het eindresultaat van de eerste stap is een lijst van probleemstoffen, die geordend zijn naar de mate van waarin zij een probleem vormen. Hierbij wordt ook zichtbaar gemaakt welke stoffen op het moment van het opstellen van de lijst een toelating in Nederland hebben, en welke niet (meer). De lijst wordt gemaakt voor een periode van 3 jaar

Zie voor meer informatie over de totstandkoming van deze lijst de volgende publicatie: 

Werd, H.A.E., de & Kruijne, R. & Wingelaar, G.J. & Tamis, W.L.M. & Jilderda, K. & Linden, A.M.A., van der & Kalf, D. & Hulst, W., van de & Heuvelink, G.B.M. & Griethuysen, C., van (2011), Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands; including a draft protocol for causal analysis etc. Wageningen: Ministerie van E.L.I.

Download

Hier kunt u de nieuwste lijst downloaden in PDF-formaat

Download oude versies

Lijst prioritering probleemstoffen 2015-2017 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2014-2016 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2013-2015 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2012-2014 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2011-2013 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2010-2012 (PDF-formaat)

Lijst prioritering probleemstoffen 2009-2011 (PDF-formaat)

Proclaimer
Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: “Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”. Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum”. Deze website komt tot stand met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat WVL. Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. De onderliggende gegevens zijn tot stand gekomen door de grote inspanningen die onze Nederlandse waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, en RIVM en Ctgb, elk jaar weer leveren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.