Toelatingscriterium (Ctgb)

kaart: percentage van de gemeten stoffen die het toelatingscriterium overschrijden

P09 06 N3

A. De kaart geeft het percentage van de gemeten stoffen die het toelatingscriterium (CTGB) overschrijden. Als er aan minder dan 7 stoffen een meting is verricht wordt de berekening van het percentage als onbetrouwbaar beschouwd en het meetpunt grijs weergegeven. In de kaart zijn de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

kaart: percentage van de metingen die het criterium overschrijden

P09 01 N3

B. De kaart geeft het percentage van de metingen die het toelatingscriterium (CTGB) overschrijden. Als er minder dan 10 metingen zijn verricht wordt de berekening van het percentage als onbetrouwbaar beschouwd en het meetpunt grijs weergegeven. In de kaart zijn de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

grafiek: verandering gemiddelde percentage overschrijdende stoffen of metingen van het criterium per meetpunt

P05 06 N3 G1 P05 05 N3 G1

C. In de grafiek is de verandering in het gemiddelde percentage overschrijdende stoffen of metingen van het toelatingscriterium (CTGB) per meetpunt weergegeven. In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Stoffen: Per meetpunt is het gemiddelde aantal overschrijdende stoffen berekend door het aantal stoffen dat bij ten minste één meting een normoverschrijding vertoonde te delen door het aantal stoffen waaraan op het meetpunt ten minste één keer is gemeten. Per jaar is het gemiddelde percentage berekend over alle meetpunten waarop dat jaar metingen zijn verricht.

Metingen: Per meetpunt is het gemiddelde aantal overschrijdende metingen berekend door het aantal met een normoverschrijding te delen   door het totaal aantal metingen op het meetpunt. Per jaar is het gemiddelde percentage berekend over alle meetpunten waarop dat jaar   metingen zijn verricht. 

grafiek: percentage meetpunten waar bij geen enkele gemeten stof een normoverschrijding is vastgesteld

P05 06 N3 G2 P05 05 N3 G2

D.

Stoffen: In de grafiek staat per jaar het percentage meetpunten waar bij geen enkele gemeten stof een normoverschrijding is vastgesteld. Meetpunten waarop dat jaar geen metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten. In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Metingen:In de grafiek staat per jaar het percentage meetpunten waar bij geen enkele meting een normoverschrijding is vastgesteld. Meetpunten waarop dat jaar geen metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Proclaimer
Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: “Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”. Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum”. Deze website komt tot stand met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat WVL. Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. De onderliggende gegevens zijn tot stand gekomen door de grote inspanningen die onze Nederlandse waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, en RIVM en Ctgb, elk jaar weer leveren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.