Top 10 belastend landgebruik

De top 10 belastend landgebruik is als volgt berekend: de landgebruikstypen met het hoogste aantal normoverschrijdende stoffen van de ecotoxicologische norm (MKN/MTR) en het toelatingscriterium (Ctgb) is bepaald. Een stof wordt als normoverschrijdend bij een bepaald landgebruik beschouwd volgens de methode die ook in elders in de bestrijdingsmiddelenatlas is gebruikt.

 Ecotoxicologische norm (MKN/MTR)Toelatingscriterium (Ctgb)
#landgebruikaantal stoffenlandgebruikaantal stoffen
1 kasteelten 15 kasteelten 8
2 bloembollen 9 bloembollen 5
3 bloemisterij 9 boomkwekerij 4
4 boomkwekerij 9 aardbeien (en ander klein fruit) 3
5 groentengewassen 6 aardappelen 2
6 uien 6 bloemisterij 2
7 aardappelen 5 groenbemesting 2
8 aardbeien (en ander klein fruit) 4 groentengewassen 2
9 fruitteelt 4 koolsoorten 2
10 granen 4 mais 2