Top 10 probleemstoffen

top 10 probleemstoffen algemeen

De top 10 probleemstoffen is als volgt berekend: de stoffen zijn geordend op grond van het gewogen aantal meetpunten waarin de stof de normen JG-MKN/MTR, MAC/MKN en resp. het toelatingscriterium (CTGB) overschrijdt, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de mate van overschrijding per meetpunt en met het aantal meetpunten waarin aan de stof een meting is verricht. Stoffen waaraan in minder dan tien meetpunten metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.

Naast de nationale top 10 zijn ook de top 10 probleemstoffen voor de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde

Nationale top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2018
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 hexachloorbenzeen carbendazim carbendazim
2 lufenuron esfenvaleraat imidacloprid
3 imidacloprid pendimethalin chlorantraniliprole
4 spinosad (groepstof) foramsulfuron azadirachtin
5 fenoxycarb cypermethrin thiamethoxam
6 heptachloor-epoxide,  cis- deltamethrin spinosad (groepstof)
7 esfenvaleraat azadirachtin deltamethrin
8 endosulfan teflubenzuron abamectine
9 cypermethrin thiacloprid esfenvaleraat
10 ETU abamectine teflubenzuron

top 10 probleemstoffen per stroomgebied

Stroomgebied RIJN top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2018
1 pyridafol carbendazim carbendazim
2 hexachloorbenzeen foramsulfuron imidacloprid
3 endosulfan esfenvaleraat chlorantraniliprole
4 ETU deltamethrin thiamethoxam
5 imidacloprid cypermethrin abamectine
6 fenoxycarb pendimethalin deltamethrin
7 spinosad (groepstof) abamectine teflubenzuron
8 lufenuron teflubenzuron spinosad (groepstof)
9 methiocarb endosulfan nicosulfuron
10 tetramethrin thiacloprid permethrin

 

Stroomgebied MAAS top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2018
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 esfenvaleraat esfenvaleraat chlorantraniliprole
2 cypermethrin cypermethrin prothioconazool-desthio
3 spinosad (groepstof) dichloorvos carbendazim
4 heptachloor-epoxide, cis- pendimethalin spinosad (groepstof)
5 thiacloprid carbendazim esfenvaleraat
6 imidacloprid teflubenzuron teflubenzuron
7 diethyltoluamide (DEET) thiacloprid imidacloprid
8 ETU cyprodinil deltamethrin
9 hexachloorbutadieen deltamethrin pirimicarb
10 fipronil metolachloor (groepstof) pyraclostrobin

 

Stroomgebied EEMS top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2018
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 hexachloorbenzeen pendimethalin esfenvaleraat
2 lufenuron esfenvaleraat fluoxastrobin (,  trans-)
3 spiromesifen aclonifen imidacloprid
4 imidacloprid dimethenamide (groepstof) methiocarb
5 fipronil fluoxastrobin (, trans-) carbendazim
6 methiocarb flufenacet dimethenamide  (groepstof)
7 fluoxastrobin (,  trans-)   paclobutrazol
8 pendimethalin   azoxystrobin
9 esfenvaleraat   lenacil
10 dimethenamide (groepstof)   abamectine

 

Stroomgebied SCHELDE top 10 bestrijdingsmiddelen die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2018
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 esfenvaleraat esfenvaleraat imidacloprid
2 fipronil azadirachtin chlorantraniliprole
3 DDT, 24 chlorantraniliprole azadirachtin
4 imidacloprid imidacloprid spinosad (groepstof)
5 chloorpyrifos-methyl metsulfuron-methyl thiamethoxam
6 hexachloorbenzeen deltamethrin esfenvaleraat
7 heptachloor-epoxide, cis- bifenox metsulfuron-methyl
8 diethyltoluamide (DEET) florasulam bifenox
9 tetramethrin thiacloprid deltamethrin
10 spiroxamine dichloorvos  

Top 10 probleemstoffen per stofgroep

Weergegeven zijn de top 10 probleemstoffen per stofgroep. De top 10 probleemstoffen per stofgroep is als volgt berekend: de stoffen zijn geordend op grond van het gewogen aantal meetpunten waarin de stof de normen JG-MKN/MTRMAC/MKN en resp. het toelatingscriterium (CTGB) overschrijdt, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de mate van overschrijding per meetpunt en met het aantal meetpunten waarin aan de stof een meting is verricht. Stoffen waaraan in minder dan tien meetpunten metingen zijn verricht zijn buiten beschouwing gelaten.

Nationale top 10 fungiciden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2018
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 hexachloorbenzeen carbendazim carbendazim
2 spiroxamine etridiazool pyraclostrobin
3 hexachloorbutadieen dodemorf dodemorf
4 carbendazim cyprodinil tolclofos-methyl
5 pyraclostrobin captan cyazofamid
6 cyazofamid azoxystrobin azoxystrobin
7 thiofanaat-methyl tolclofos-methyl mepanipyrim
8 etridiazool   fenamidone
9 boscalid   thiofanaat-methyl
10 azoxystrobin   etridiazool

 

Nationale top 10 herbiciden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2018
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 pyridafol pendimethalin nicosulfuron
2 pendimethalin metazachloor triflusulfuron-methyl
3 isoxaben triflusulfuron-methyl metsulfuron-methyl
4 metazachloor flufenacet bifenox
5 dinoterb metsulfuron-methyl lenacil
6 bifenox aclonifen terbutylazine
7 flufenacet linuron  
8 metsulfuron-methyl florasulam  
9 dicamba bifenox  
10 prosulfuron terbutylazine  

 

Nationale top 10 insecticiden die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in 2018
#JG-MKN/MTRMAC-MKNtoelatingscriterium (Ctgb)
1 lufenuron esfenvaleraat imidacloprid
2 imidacloprid cypermethrin thiamethoxam
3 fenoxycarb deltamethrin deltamethrin
4 esfenvaleraat teflubenzuron abamectine
5 endosulfan thiacloprid esfenvaleraat
6 cypermethrin abamectine teflubenzuron
7 methiocarb dichloorvos pirimicarb
8 tetramethrin endosulfan permethrin
9 diethyltoluamide (DEET) imidacloprid pirimifos-methyl
10 thiacloprid cyhalothrin, lambda- thiacloprid

Proclaimer
Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: “Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”. Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum”. Deze website komt tot stand met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat WVL. Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. De onderliggende gegevens zijn tot stand gekomen door de grote inspanningen die onze Nederlandse waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, en RIVM en Ctgb, elk jaar weer leveren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.