Dit is versie 3.4 van de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater (November 2019)

 • Algemeen

  Wat is de Bestrijdingsmiddelenatlas en hoe kunt u hem gebruiken?

 • Normen

  Welke normen voor bestrijdingsmiddelen worden in de Bestrijdingsmiddelenatlas voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater gebruikt ?

 • Bronhouders

  De waterbeheerders die de metingen hebben verrichtof hebben laten verrichten en eigenaar zijn van de gegevens.

 • Berekeningen

  Hoe zijn de meetgegevens bewerkt en verwerkt in de Bestrijdingsmiddelenatlas?

 • Typen Monitoringslocaties

  Welke verschillende categorieën monitoringslocaties komen in de Bestrijdingsmiddelenatlas voor?

 • Overzicht stoffen

  Overzicht van stoffenlijsten (en vertaaltabellen) zoals gebruikt in de Bestrijdingsmiddelenatlas

 • Groepsstoffen

  Dossiers met alle informatie betreffende groepstoffen en hoe deze zijn gevormd vanuit deelstoffen

 • In het nieuws

 • Rapportages

  Rapporten en artikelen van en over de Bestrijdingsmiddelenatlas, veelal beschikbaar als downloads

 • Externe Links

  Links naar gerelateerde websites en bronhouders van gegevens

 • Proclaimer


 • Ga terug naar Start