Overzicht typen landgebruik

De volgende 28 typen landgebruik zijn gebruikt in de berekeningen:

1  Aardappelen
2  Aardbeien (en ander klein fruit)
3  Asperges
4  Suikerbieten
5  Bladgroenten
6  Handelsgewassen
7  Bloemisterij
8  Bloembollen
9  Boomkwekerij
10  Braak
11  Fruitteelt
12  Granen
13  Grasland
14  Graszaad
15  Groenbemesting
16  Groentegewassen
17  Hennep (en andere vezelgewassen)
18  Bosbouw
19  Koolsoorten
20  Maïs
21  Overige gewassen
22  Peulvruchten
23  Prei
24  Uien
25  Kasteelten
26  Verharding
27  Kale grond, bos, natuur
28  Open water

Er is gebruik gemaakt van de landgebruikgegevens van de Basis Registratie Percelen (BRP) van het laatste jaar van de periode, aangevuld met de landgebruksklassen afkomstig uit de nieuwste volledige versie van CBS BodemStatistiek beschikbaar tijdens het jaar van berekening.