Top belastend landgebruik

In de top belastend landgebruik wordt voor een aantal normen het aantal stoffen met een significante correlatie met normoverschrijding per type landgebruik weergegeven. Dit wordt gedaan voor de

1) MilieuKwaliteitsNorm-JaarGemiddelde (MKN-JG, Engels: EQS-AA) / Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR),

2) MilieuKwaliteitsNorm-Maximale Concentratie (MKN-MAC, Engels: EQS-MAC), en het

3) Ctgb-toelatingscriterium. 

De typen landgebruik worden hierbij geordend naar het aantal stoffen met een significante correlatie met normoverschrijding, dus van hoog naar laag.

Voor toelichting van begrippen, werkwijze e.d. zie de toelichting bij het product Correlatie normoverschrijding en oppervlakte landgebruik.