Vertaaltabellen voor landgebruik

Overzicht van landgebruik vertaaltabellen naar de BMA Landgebruiksklassen (afgeleid van GeoPearl (GP))

versie April 2019