Waarschuwing voor misinterpretatie van de resultaten

De resultaten van de koppeling op deze website laten zien waar mogelijke problemen met bestrijdingsmiddelen zijn te verwachten We willen echter met nadruk waarschuwen voor  misinterpretatie ervan. Misinterpretatie ontstaat met name door onvoldoende achtergrondkennis van bestrijdingsmiddelen, landgebruik en gebruikte methoden. Ook is het mogelijk dat de resultaten niet meer representatief zijn voor de huidige situatie, omdat inmiddels actief beleid is geformuleerd en wordt uitgevoerd. In die laatste situatie laten de resultaten dus een na-ijl effect zien.

De belangrijkste misvatting is het uitleggen van het samen voorkomen (we spreken dan van een significante koppeling of verband) van enerzijds hoge gehalten of een groot aantal normoverschrijdingen en anderzijds grote oppervlaktes van een bepaald type landgebruik als BEWIJS voor een oorzakelijk verband. Indien een bepaald bestrijdingsmiddel veel wordt gebruikt bij een bepaalde landgebruik kan een significante koppeling worden verwacht. Soms is er echter sprake van zogenaamde schijnverbanden. Een significante koppeling kan het beste gezien worden als een aanwijzing voor nader onderzoek naar mogelijke oorzaken voor de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Het omgekeerde komt ook voor. Het ontbreken van een significante koppeling mag niet als BEWIJS worden gezien dat een middel n i e t bijdraagt aan de vervuiling van het oppervlaktewater. We vermelden hier als voorbeeld twee situaties waarbij geen significante koppeling wordt gevonden, terwijl dat wel wordt verwacht: 1) als het middel in de ene regio wel en in de andere regio niet wordt toegepast, of 2) als het middel binnen de teelt bollen wel voor narcissen maar niet voor tulpen gebruikt mag worden. Ook het ontbreken van een verwachte significante koppeling kan het beste gezien worden als een aanwijzing voor nader onderzoek naar mogelijke oorzaken voor de afwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater: is daar een logische verklaring voor of is de sector juist heel succesvol in het voorkomen van emissies naar het oppervlaktewater?

Overleg in geval van twijfel over de juiste uitleg van de resultaten met een van de contactpersonen vermeld op deze website. Raadpleeg ook altijd andere bronnen, zie hiervoor de pagina met Externe links.