Bronhouders

Bronhouders meetinformatie bestrijdingsmiddelenatlas

De bestrijdingsmiddelenatlas bevat slechts afgeleide gegevens. De waterbeheerders die de metingen aan bestrijdingmiddelen in oppervlaktewateren hebben verricht, vormen de bronhouders van de basisgegevens. Nadere informatie over deze gegevens zijn bij de volgende waterbeheerders te verkrijgen:

Websites bronhouders:

Lijst bronhouders:

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/ Waternet Amsterdam
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Houten
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Edam
Hoogheemraadschap van Delfland Delft
Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Rotterdam
Rijkswaterstaat CIV Delft
RIWA Nieuwegein
Waterbedrijf Groningen Groningen
Waterschap Aa en Maas 's-Hertogenbosch
Waterschap Brabantse Delta Breda
Waterschap De Dommel Boxtel
Waterschap Drents Overijsselse Delta Zwolle
Waterschap Hollandse Delta Dordrecht
Waterschap Hunze en Aa's Veendam
Waterschap Limburg Roermond
Waterschap Noorderzijlvest Groningen
Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem
Waterschap Rivierenland Tiel
Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn
Waterschap Vechtstromen Almelo
Waterschap Scheldestromen Middelburg
Waterschap Zuiderzeeland Lelystad
Wetterskip Fryslân Leeuwarden