Externe Links

Opdrachtgevers

WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)

EZ (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
VEWIN (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland)
IenW (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Opdrachtnemers

CML (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden - UL)
Royal HaskoningDHV

Bronhouders

CIV (Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening)
UVW (Unie van Waterschappen)
RIWA (Vereniging van Rivierwaterbedrijven)

Bestrijdingsmiddelen en milieu

CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu)
CIW (Commissie Integraal Waterbeheer)
Gewasbescherming
KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk)
Milieuloket
NMI (Nationale Milieu Indicator)
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023 (PDF)

Normen

Artikel  2015: Normen voor het waterkwaliteitsbeheer: wat kun, mag en moet je er mee?
Kaderrichtlijn Water
RVS (Risico-s van stoffen - informatie over stoffen en normen)

Water

Helpdesk Water
IHW (Informatiehuis Water)
Kaderrichtlijn Water
RVS (Risico-s van stoffen - informatie over stoffen en normen)
Waterstat (biologische, fysische en morfologische monitoring van Rijkswaterstaat)
Waterforum
Waterkwaliteitsportaal
Waterpagina.nl