Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR)

De algemene informatie over de MTR vertoont veel overeenkomst met die van de MKN en is grotendeels in algemene stuk behandeld.

De wetenschappelijke afleiding van de MTR-waarden voor de verschillende milieucompartimenten (waaronder oppervlaktewater) vond plaats onder supervisie van de stuurgroep Integrale Normstelling Stoffen (INS). De term Integrale normstelling werd gebruikt om aan te geven dat de normen voor bodem, lucht, sediment en (grond)water op elkaar waren afgestemd, om zo te voorkomen dat een stof die in het ene compartiment aan de norm voldeed, in het andere compartiment voor problemen zorgde. . Toen in 2004 werd besloten om de Europese methodiek voor het afleiden van normen ook in Nederland in te voeren, werd deze afstemming tussen compartimenten losgelaten en werd de naam INS veranderd in (Inter)nationale normen stoffen. Inmiddels bestaat INS niet meer in de vorm van vroeger. Voor het compartiment bodem is in Nederland een eigen nationaal-specifieke normstellingsmethodiek ontwikkeld, terwijl het beleid rond waterkwaliteit en in mindere mate luchtkwaliteit juist in sterke mate door Europa wordt bepaald. Voor de twee laatstgenoemde compartimenten co├Ârdineert nu de Stuurgroep Normstelling water en lucht het afleiden en vaststellen van normen.