Overzicht stoffen

Vertaaltabel Aquo codes naar stofcodes zoals gebruikt in de Bestrijdingsmiddelenatlas

In de Bestrijdingsmiddelenatlas zijn verschillende gewasbeschermingsmiddelen en biociden opgenomen. In de aangeleverde data van de bronhouders via het IHW zijn deze stoffen opgeslagen met een Aquo code. Deze Aquocodes worden vertaald naar de stofcodes in de Bestrijdingsmiddelenatlas via deze vertaaltabel. Hiernaast is voor elke stofcode ook het CAS-nummer opgenomen als deze beschikbaar is.

Overzicht van lijst van gewasbeschermingsmiddelen in het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM)

In het LM-GBM worden op 98 meetpunten verdeeld over 7 teelten een reeks van gewasbeschermingsmiddelen gemeten die specifiek in die zeven teelten worden toegepast. Zie voor meer informatie  over het Landelijk Meetnet de pagina Toelichting – Berekeningen – Evaluatie Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023