Proclaimer

Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze:

“Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”.

Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum” en versie van de database.

Het initiatief is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat-WVL.

Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden.
De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW, CTGB (toelatingen) en RIWA.  De gebruikte landgebruiksgegevens zijn afkomstig van CBS (bodemgebruiksbestand) en Ministerie van EZ (BasisRegistratie gewasPercelen (BRP))..Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.

De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik, toelatingen e.d.) of informatie op deze website.

In de bestrijdingsmiddelenatlas wordt tijdens de jaarlijkse update met nieuwe meetgegevens, de op dat moment actuele normen, gebruikt. Alleen in geval van statische documenten zoals oude samenvattingen zijn de normen gebruikt die actueel waren op het moment van productie.