Rapportages

Deze webpagina bevat rapporten en artikelen over de bestrijdingsmiddelenatlas (in PDF-formaat).

Artikelen
2012 Artikel in Comm. Appl. Biol.Sci. Ghent University, 76(2), (2012)
2011 Artikel in Comm. Appl. Biol.Sci. Ghent University, 76(2b), (2011)
2011 Artikel in Comm. Appl. Biol.Sci. Ghent University, 76(2a), (2011)
2008 Artikel in Journal of Environmental Science and Health Part B 43, (2008)
2007 Artikel in Newsletter van EU 6th Framework Programme, 3: 13-15 (2007)
2006 Artikel in Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent University, 71(2a) (2006)
2003 Artikel in Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent University, 68(4b), (2003)

 

Rapporten
2020 Factsheet Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM) v 2020
2020 Addendum bij Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater; een aanvullende analyse van meetgegevens t/m 2019
2019 Rapportage en Evaluatie Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2018
2019 Verslag van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van het jaar 2018
2019 Naar een MSSQL-E DBMS voor de Bestrijdingsmiddelenatlas
2019 Koppeling tussen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en landgebruik op basis van de BasisRegistratie gewasPercelen (BRP)
2019 Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater, een analyse van meetgegevens
2019 Gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in Nederland: metingen. Bijdrage aan het deelrapport milieu van de Tussenevaluatie van Gezonde Groei, Duurzame Oogst, Tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023
2019 Rapportage en Evaluatie Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2017
2018 Verslag van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van het jaar 2017
2018 Vergelijking van toetsmethoden van KRW-2014 en BMA
2018 Verslag van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van het jaar 2016
2018 Rapportage en Evaluatie Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2016
2017 Risicomanagement van residuen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in relatie tot zuivelproducten
2017 Uitwerking referentieperiode Tweede nota Duurzame Gewasbescherming
2017 Overige aanpassingen Bestrijdingsmiddelenatlas medio 2017
2017 Rapportage en Evaluatie Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2015
2016 Verslag van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van het jaar 2015
2016 Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016
2015 Rapportage en Evaluatie Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2014
2015 Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater: gebruikmakend van recente meetgegevens uit de Bestrijdingsmiddelenatlas
2015 Verslag van de uitbreiding van de bestrijdingsmiddelenatlas voor de Tweede nota duurzame gewasbescherming (2013-2023)
2015 Verslag van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van het jaar 2014
2014 Verslag aanpassingen omgang met normen in de Bestrijdingsmiddelenatlas
2013 Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en koppeling met het landgebruik versie 2.0
2010 Technische rapportage van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van het jaar 2007
2010 Technische rapportage van BMA-KRW-proof inclusief samenvatting en tijdsvergelijking
2008 Technische rapportage van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van de jaren 2005/2006.
2006 Nadere afstemming van het gebruik van de instrumenten Bestrijdingsmiddelenatlas en Nationale Milieu Indicator in het licht van de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming 2006.
2006 Technische rapportage van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van de jaren 1997, 1998 en 2004.
2005 Kroon op de bestrijdingsmiddelenatlas,  Samenvatting van de resultaten en een aanzet tot tijdsvergelijking van periodes, tussenrapportage (2005)
2005 Technische rapportage van de update van de bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van de jaren 2001 tot en met 2003.
2004 Technische rapportage van het project ‘Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en koppeling van meetgegevens aan grondgebruik - MEBOL - (gegevens 1999-2000)
2003 Technische beschrijving van de Atlas "bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater" en een verkenning koppeling van meetgegevens aan landgebruik.
2001 Pilotstudie Bestrijdingsmiddelenatlas door CML.